VIPPS Jorderik #573453

Støtt oss gjerne i arbeidet med å restaurere Jorderik og sikre kulturarven for fremtiden! 

For mer informasjon:

Prosjektansvarlig Peter Jacobsen

E-post: peter@fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningen, Dronningens gate 11, 0152 Oslo

Telefon: 414 329 72 eller 23 31 70 70 (sentralbord)