Støtt oss gjerne i arbeidet med å restaurere Jorderik og sikre kulturarven for fremtiden! 

VIPPS Jorderik #573453 eller bruk QR-kode

For mer informasjon:

Prosjektansvarlig Mathilde Sprovin

E-post: mathilde@fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningen, Dronningens gate 11, 0152 Oslo

Telefon: 481 02 349 eller 23 31 70 70 (sentralbord)